Sú bublinky vo vašich nápojoch naozaj čisté?

Na čapovanie nápojov sa používajú oxid uhličitý (CO2), alebo zmes CO2 a N2. Tieto plyny sa dodávajú v oceľových fľašiach, ktoré sa následne pripoja k sudom s nápojmi. Zistili sme, že sa na Slovensku rozmohlo plnenie takýchto fliaš bez potrebných hygienických a technických povolení, čo môže mať viacero negatívnych následkov. Ako seriózni predajcovia plynov sme sa rozhodli informovať o rizikách odberu plynu plneného alebo predávaného bez rešpektovania príslušných právnych a hygienických noriem.

Čo sa zo “zlej” fľaše môže stať?

Zdravie

Používanie starých fliaš a absencia kontroly pri ich plnení môže mať za následok vnútorné znečistenie fľaše. Pri neodbornej manipulácii alebo pri používaní fľaše aj na iné plyny sa môžu do fľaše dostať aj ďalšie nečistoty (oleje, znečistená voda, zvyšky nápojov...).

S každým dúškom piva si potom „užívate“ hlt neviditeľných nečistôt, ktoré môžu mať za následok vážne zdravotné problémy.

Bezpečnosť

Neoverení predajcovia plynu v snahe ušetriť, používajú nesprávne fľaše a často ich prepĺňajú. Tieto sa potom môžu roztrhnúť a explodovať. To by mohlo mať fatálne následky.

Čo sa z fľaše dostane do pohára?

Dosť na to, aby ste začali hľadať kvalitného dodávateľa bubliniek. Presvedčte sa sami.

spokojný zákazník

prívod chladeného
piva k výčapnému
kohútu

prívod piva z
KEG sudu do
výčapného
zariadenia

narážacia hlava

prívod CO2 do KEG sudu

uzatvárací
ventil
na fľaši s CO2

výčapný
kohútik
výčapné zariadenie
KEG sud
redukčný
ventil CO2
fľaša
s plynom CO2

Na fľašu s plynom (CO2) sa namontuje redukčný ventil, ktorým sa reguluje tlak plynu. Narážacia hlava sa prepojí s redukčným ventilom (prívod CO2) a s výčapným zariadením pomocou rozvodu/hadíc, následne sa narážacia hlava narazí na KEG sud. Pri pustení výčapného kohúta (pohybom páky) sa pivo pomocou tlaku plynu (CO2) vytlačí z KEG sudu, prejde cez potrubie do výčapného zariadenia, kde sa ochladí na požadovanú teplotu a cez výčapný kohút natečie do pripraveného pohára.

Chcete podávať hygienicky čisté CO2?

Vyberte si fľaše od niektorého z členov Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov technických plynov, ktorí sa pripojili k tejto iniciatíve a dodržiavajú hygienické normy potravinového práva.

chcem čisté CO2

Poctiví obchodníci odoberajú CO2 v riadne označených fľašiach iba od dodávateľov so zavedeným systémom HACCP. Títo dodávatelia sú pravidelne kontrolovaní príslušnými orgánmi verejnej správy a vedú si evidenciu o všetkých fľašiach a plneniach.
Staré fľaše sú okamžite vyraďované.

Dajte to vedieť aj svojim zákazníkom

Každý, kto odoberá CO2 od dodávateľa, ktorý pripojením sa k tejto iniciatíve deklaruje a zaručuje hygienicky čisté CO2, získa špeciálne označenie pre svoju prevádzku. Návštevníci tak budú hneď vedieť, že u vás sa čapuje najvyššia kvalita.